Utredning

Förutom behandlingsplacering kan vi ta emot psykosociala utredningsuppdrag. En sådan utredning tar ca 3 månader. Den bygger dels på samtal med leg. psykoterapeut och psykiater dels på observationer av hur vardagen fungerar både vad gäller ADL-funktioner men också i relaterande till omgivningen.


En sådan utredning kan med fördel göras för att optimera och välja rätt typ av behandlingsinsatser. Kanske när klienten inte är så välkänd hos placerare eller när en klient har fått många insatser och allvarlig problematik trots det kvarstår.


Om behov uppstår under placering kan vi utföra vissa psykatriska och psykologiska tester/utredningar som ett i led i differentialdiagnostik t ex vid misstanke om allvarlig dissociativ störning.