Screening för behandlingsoptimering

Under våren 2009 påbörjade vårt arbete med screening som ett led i vår kvalitetssäkring och för att ytterligare optimera våra behandlingsinsatser.

Dissociativ problematik är ett område där det idag bedrivs mer och mer forskning. Vi på Trollängen har haft nöjet att få vår utbildning av Anna Gerge som är en av Sveriges mest erfarna kliniker inom området.

På Trollängen har vi under våra 46 år som behandlingsenhet mött otaliga svårt traumatiserade personer som utvecklat dissociativa försvar för att överleva. Det har ofta handlat om personer som varit utsatta för sexuella övergrepp och/eller misshandel. Ofta tidigt i livet.

Vår förhoppning är att vi mer aktivt skall kunna bidra även utrednings och forskningmässigt inom detta område.
Vill du veta mer kontakta oss!