Om Trollängen

Trollängen startades 1973 för att behandla narkotikamissbrukare. Ganska tidigt insåg vi dock att missbruk inte kunde hanteras lösryckt från de omfattande personlighetsstörningarna hos missbrukarna som kom till oss. Det handlade främst om skador som tillfogats under uppväxtåren. Missbruk är inget kriterium för att komma till Trollängen för behandling.De flesta som kommer till Trollängen har varit med om svåra händelser (trauman) i barndomen eller senare i livet.

Du hamnar i en trygg miljö


Trollängen är beläget i lugn, lantlig och avskild miljö i Almunge - ett par mil utanför Uppsala.

Vi tar emot klienter med diagnoser så som missbruk men också annan psykisk problematik så som svår ångest självskadebeteende, ätstörningsproblematik mm ofta har det tagit sig uttryck i att öppenvårdsinsatser blir otillräckligt samtidigt som klienterna är "medicinskt färdigbehandlade" och därmed inte längre aktuella för psykiatrisk heldygnsvård.

Vi har plats för ett 25-tal sökande från 18 år och uppåt.

Hör av dig för mer information


För att komma till Trollängen behöver det finnas en placerare dvs en betalningsansvarig inom kommun eller landsting. I undantagsfall även en arbetsgivare. När du är beviljad behandling på behandlingshem kontaktar du och din placerare Trollängen för ett besök och bedömningssamtal. Efter det planeras eventuell inskrivning. Har du frågor eller funderingar är du alltid välkommen att kontakta oss.

Kontakta oss om du vill veta mer