Metodik

Vi har ingen magisk teknik, men vi vet något om mekanismerna - och vi kan vänta. Vi står ut med att inte genast förstå.
 

Psykoterapi

Psykoterapi utgör den största grundstenen i behandlingen. Den psykoterapeutiska behandlingen läggs upp av din psykoterapeut och dig efter inledande diagnostiska samtal. Vanligtvis handlar det inledande om stabilisering.

En rad psykoterapeutiska metoder att välja mellan. Våra terapeuter är utbildade i:

        - PDT

        - EMDR

        - Hypnos

        - Kognitivt förhållningssätt

        - Integrativa metoder

        - Mentalisering


Vardagen


Vardagen utanför psykoterapin vilar på ett miljöterapeutiskt förhållningssätt. Vi vet att sysselsättning bidrar till stabilisering, gemenskap och en början till en sund dygnsrytm. Det utgör möjligheter att hitta adekvata sätt att relatera till andra människor. Under inskrivningstiden utgör Trollängen ens hem varför vi gemensamt tar hand om miljön inomhus och utomhus samt våra djur.

Vi erbjuder fritidsaktiviteter - musik , måleri och hobbyverkstad med många möjligheter, fysisk aktivitet på plats, gym eller diverse bollsporter.  Vi åker också regelbundet till badhus, gym och rackethall, den lantliga miljön inbjuder till fina promenadstråk, var fjortonde dag fins det möjlighet att åka till till ett stall.

I alla våra projekt är det processen - inte målet - som är det viktiga.