201510261445851919oWkAP45C

Har du frågor eller funderingar?

Vårt synsätt


Läs mer »

Om Trollängen

Trollängen var en de första behandlingshemmen i Sverige med kompetens att behandla komplex dissociativ problematik och komplex PTSD. Kompetens att diagnostisera enligt teorin om strukturell dissociation.
Läs mer »

Metodik

Legitimerade psykoterapeuter med lång och unik erfarenhet leder verksamheten. Till sin hjälp har de behandlingsassistenter, samt handledare för de psykoterapeutiska processerna.
Läs mer »

Aktuellt

Vår verksamhetschef Gert Gruvholt gick 1/11 2016 i pension. Han kommer dock att arbeta kvar som psykoterapeut. Tf föreståndare är Marina Stener.