201510261445851919oWkAP45C

Har du frågor eller funderingar?

Vårt synsätt


Läs mer »

Om Trollängen

Trollängen var ett av de första behandlingshemmen i Sverige med kompetens att behandla komplex dissociativ problematik samt komplex PTSD. Vi har kompetens att diagnostisera enligt teorin om strukturell dissociation.
Läs mer »

Metodik

Legitimerade psykoterapeuter med lång och unik erfarenhet leder verksamheten. Till sin hjälp har de behandlingsassistenter, samt handledare för de psykoterapeutiska processerna.
Läs mer »

Aktuellt

Den 10 oktober kommer vi att ha en inspirationsdag på Trollängen. Vi har bjudit in kommuner och landsting som har eller har haft placeringar hos oss.
Temat för dagen är
Hur arbetar vi med komplexa "knepiga" klienter?
Hur går det att förstå röster?
Tålamod - tid - bakslag i behandlingen
Dagens föreläsare är Sverker Belin leg psykolog, leg psykoterapeut, handledare.
Har du frågor kring inspirationsdagen?
Välkommen att kontakta oss