201510261445851909xbywgPWN201510261445851919oWkAP45C

Har du frågor eller funderingar?

Vårt synsätt

Missbruk ser vi som självmedicinering och grundidén är att psykiska sjukdomar inte existerar, utan att yttringarna är en konsekvens av händelser, framförallt under uppväxtåren.
Läs mer »

Om Trollängen

Trollängen var en de första behandlingshemmen i Sverige med kompetens att behandla komplex dissociativ problematik och komplex PTSD. Kompetens att diagnostisera enligt teorin om strukturell dissociation.
Läs mer »

Metodik

Legitimerade psykoterapeuter med lång och unik erfarenhet leder verksamheten. Till sin hjälp har de behandlingsassistenter, samt handledare för de psykoterapeutiska processerna.
Läs mer »

Aktuellt

Dokumenterat kvalitetsarbete enligt ISO 9001-2000.