201510261445851919oWkAP45C

Har du frågor eller funderingar?

Vårt synsätt


Läs mer »

Om Trollängen

Trollängen var ett av de första behandlingshemmen i Sverige med kompetens att behandla komplex dissociativ problematik samt komplex PTSD. Vi har kompetens att diagnostisera enligt teorin om strukturell dissociation.
Läs mer »

Metodik

Legitimerade psykoterapeuter med lång och unik erfarenhet leder verksamheten. Till sin hjälp har de behandlingsassistenter, samt handledare för de psykoterapeutiska processerna.
Läs mer »

Aktuellt

Vi har problem med vår telefonväxel. Det är problem med mottagningen vilket leder till att samtal kan brytas. Vi har också problem med hänvisning när man ringer vårt huvudnummer 0174 150 40. Vi jobbar på att lösa problemet så snart som möjligt, under tiden vänligen ring våra direktnummer som du hittar under "kontakta oss"